NIEKTÓRE WYKŁADY I REFERATY KONFERENCJI NAUKOWYCH
OPUBLIKOWANE W FORMIE KSIĄŻKOWEJ

  1. Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001.

  2. Chrześcijańska Europa, red. S. Urbański, Warszawa 2003.

  3. Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

  4. Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.