WYKŁADY

 1. “Badania nad duchowością Polaków żyjących na ziemiach wschodnich”, Nasze Radio Kalifornia (27.09.1998).

 2. “Duchowość rodaków żyjących w byłych krajach ZSRR”, Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Los Angeles (USA) (26.08.1999).

 3. “Ziemia grodzieńska - ziemią Miłosierdzia”, Spotkanie laikatu diecezji grodzieńskiej, Grodno (Białoruś) (09.11.1999).

 4. “Czym jest uniwersytet dla współczesnego człowieka - Jan Paweł II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.1999).

 5. “Święci i męczennicy diecezji mohylewskiej”, Spotkanie z wiernymi, Mohylew (Białoruś) (18.12.1999).

 6. “Między Bałtykiem a Morzem Czarnym - ziemia męczenników i świętych”, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Towarzystwo Polska-Ukraina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (17.03.2000).

 7. Wprowadzenie do wykładu prof. Dawida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (27.04.2000).

 8. B. Jański wobec zagadnień politycznych”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie WSZ i P im. Bogdana Jańskiego (13.10.2000).

 9. “Wychowanie katolickie w świetle nauki Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (20.10.2000).

 10. “Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

 11. “Wychowanie według Jana Pawła II”, Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich “Augustianum”, Warszawa (18.03.2001).

 12. “New Age – nowa religia współczesności”, konwersatorium, Duszpasterstwo Akademickie, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (30.11.2001).

 13. “Św. Paweł Apostoł”, Ośrodek Polonijny im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (01.07.2002).

 14. “Patriotyzm w znaczeniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne im. Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia, DVD Produkcja Videofact, 18 sierpień 2008.

 15. Cykl wykładów: “Życie mistyczne m. Marii Teresy Linssen a charyzmat posłania”, “Nadzwyczajny charyzmat miłości”, “Nowa ewangelizacja a charyzmat miłości”, “Aktualność charyzmatu m. Marii Teresy dla współczesnego Kościoła”, Siedziba: Communio in Christo, Bruchgasse 14, Mechernich (Niemcy), (24–26.05.2012).

 16. “Świętość Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (27.07.2014).

 17. “Świętość chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (03.08.2014).

 18. “Św. Jan XXIII mistykiem”, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (10.08.2014).

 19. “Święci papieże wzorem życia duchowego”, Klub wdów św. Jadwigi, Centrum Polonijne Jana Pawła II, Yorba Linda Kalifornia (24.08.2014).