WYGŁOSZONE REFERATY

 1. “Bogdan Jański – wzorem Europejczyka”, Konferencja “Rok Bogdana Jańskiego – 160 rocznica śmierci”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (13.10.1999).

 2. “Duchowość Europy”, Milenijne Sympozjum Duchowości: ”Duchowość Europy”, Konferencja ogólnopolska, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Warszawa (10.05.2000).

 3. “Duchowa jedność Europy”, Konferencja “Region i Europa”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (07.12.2001).

 4. “Duchowość w perspektywie jednoczącej się Europy”, Sympozjum “Teologia duchowości w Polsce”, Sekcja Duchowości Teologów Polskich, Kraków (05.05.2003).

 5. “Tożsamość narodowa we współczesnej Europie”, Debata studencka: “Polskie partie polityczne a państwo narodowe w zjednoczone Europie”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.04.2004).

 6. “Duchowość jednoczącej się Europy”. Sympozjum: “Jakiej chcemy Europy? – proces integracji Starego Kontynentu w optyce środowiska akademickiego”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Akademickie, Aula Główna Wydziału Ekonomicznego Politechniki Świętokrzyskiej, Radom (29.04.2004).

 7. Wprowadzenie, Sympozjum “Jedność europejska w polityce, gospodarce i kulturze”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (15.05.2004).

 8. “Polska duchowość w świetle chrześcijańskiej Europy”, I Międzynarodowa Konferencja: “Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy”, Częstochowa (04-05.06.2004).

 9. Podsumowanie, Sympozjum “Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie“, Sekcja Teologii Duchowości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, UKSW (11.05.2005).

 10. “Nadzieja dla Europy związana z doświadczeniem miłosierdzia”, Konferencja naukowa wokół “Ecclesia in Europa”. “Mistyka nadzieją dla nowej Europy”, Sekcja Teologii Duchowości, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, UKSW (25-26.04.2006).

 11. “Modlitwa w tradycji wschodniej”, II Międzynarodowa Konferencja: “Dziedzictwo między pamięcią a oczekiwaniem chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu”, Akademia im. Jana Długosza, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współorganizacja, Częstochowa (04-06.05.2006).

 12. “Bł. Marcelina Darowska – wychowawczyni i mistyczka”, Sympozjum międzynarodowe: “Świeci Podola”, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Sekcja teologii Duchowości Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Gródek Podolski (Ukraina) (28.05.2008).

 13. “Państwo w koncepcji Jana Pawła II”, Konferencja: “Po co nam państwo – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (25.03.2010).

 14. “Chrześcijańska Europa – w poszukiwaniu nowej duchowości”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Człowiek – wiara – kultura”. W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a prawdą. Sekcja I – Teologia i duchowość europejska, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Ośrodek Krzewienia Kultury “Gaude Mater”, Częstochowa (04-06.05.2010).

 15. “Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku”, Konferencja ogólnopolska: “Duchowość seraficka”, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, współudział: Centrum Duchowości “Honoratianum” w Zakroczymiu, Konferencja Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej, UKSW (12.05.2010).