WPROWADZENIA, ZAKOŃCZENIA

 1. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 7-10.

 2. Zakończenie, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, s. 403-406.

 3. Słowo wstępne, w: Chrześcijańska Europa, red. S Urbański, Warszawa 2003, s. 7-11.

 4. Wprowadzenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 7-9.

 5. Zakończenie, w: Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji, red. S. Urbański, seria: Mistyka chrześcijańska 14, Wyd. UKSW, Warszawa 2003, s. 171.

 6. Wprowadzenie, w: Mistyka nadzieją Europy, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, s. 9-15.

 7. Wprowadzenie, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 9-12.

 8. Social ethics of Pope John Paul II. Introduction, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 5-7.

 9. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do menedżerów, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, red. W. Gałązka, S. Urbański, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011, s. 8-13; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to managers, The Bogdan Janski Academy in Poland, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1 st May 2011, s. 6-10; tenże, Introduction to Pope’s social teaching for managers, w: Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Warsaw 2012, s. 8-10.

 10. Introduction, w: Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations (red.), The Bogdan Janski Academy in Poland, Institute for Innovations and Economic Development, Center for Research, Development of New Culture of work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014, s. 9-10.

 11. Wprowadzenie do nauczania społecznego Papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o społecznym rozwoju, odpowiedzialności oraz pracy ludzkiej, w: Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje (red.), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 16, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014, s. 9-10.

 12. Wprowadzenie, w: Jan Paweł II do pracowników, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015, s. 6-7.