UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

 1. “Nowa ewangelizacja Europy”, Wydział Teologiczny, ATK (07.12.1993).

 2. “Wartości chrześcijańskie w procesie jednoczącej się Europy”, Wydział Teologiczny, UKSW (12.05.2003).

 3. Przewodniczenie sesji “Etyka w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w Polsce i Europie”, ogólnopolska konferencja: “Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, współorg., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (05.05.2006).

 4. “Co przyniesie pracownikom ratyfikacja Europejskiej karty Społecznej?”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie pani senator Ewy Tomaszewskiej, dr. hab. Stanisława Grycnera, Opole (17.10.2006).

 5. “Wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy – najlepsze praktyki w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ “Solidarność”, wystąpienie prof. Romualda Jończego, Christiana Karstensen i Petry Drax z Danii, Opole (12.05.2007).

 6. “Współczesne oblicza miłosierdzia”, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków – Łagiewniki (09.06.2007).

 7. “Ecclesia in Europa. Wybrane problemy Kościoła w Europie w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II”, Wydział Teologiczny, UKSW (11.12.2007).

 8. “Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”, Wydział Teologiczny, UKSW (21.04.2009).

 9. “Troska Kościoła o rodzinę w Polsce i Europie”, Wydział Teologiczny, UKSW (12 i 24.10.2009).

 10. “Personalizm w Europie”, Wydział Teologiczny, UKSW (13.05.2010).

 11. “Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, Kraków (09-10.09.2011).

 12. “Misja Bułgarska Zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu”, Międzynarodowe sympozjum, Centrum “Resurrectionis”, Kraków (19.02.2013).

 13. “Cytadela - niewola czy wolność?”, Cytadela Warszawska, Muzeum X Pawilonu, Warszawa (09.03.2013).

 14. “Profesjonalny nauczyciel”, Konferencja międzynarodowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 15. “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Konferencja międzynarodowa, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 16. “Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z perspektywy Bazylego z Ancyry”, UKSW (14.05.2014).

 17. “Prawda fundamentem ładu społecznego” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego, Elbląg (19.05.2014).

 18. “Etyczny wymiar przemian społecznych. Rodzina, Religia, Nauka”, Konferencja międzynarodowa, interdyscyplinarna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (25.06.2014).

 19. “Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych trendów w procesie zarządzania”, Konferencja międzynarodowa: “Contemporary organization 2015”, Uniwersytet Hyperion w Bukareszcie, Uczelnia Jańskiego, Łomża (05-06.03.2015).