REFERATY O DUCHOWOŚCI EUROPEJSKIEJ W SZERSZYM ZAKRESIE

 1. “Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża”, II Tydzień Duchowości “Na drodze zjednoczenia z Bogiem”, Karmelitański Instytut Duchowości, Kraków (22.03.1999).

 2. “Metoda «mówienia» zapisem życia duchowego Polaków żyjących pod panowaniem komunizmu w krajach byłego ZSRR”, Sympozjum “Wieloaspektowe ujęcie historii lat komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (21.04.1999).

 3. Udział w sesji panelowej, Konferencja ogólnopolska “Nowe religie – nowe duchowości”, sesja jubileuszowa – 10 lecia Sekcji Teologii Duchowości, otwarcie i zamknięcie konferencji, ATK (28.04.1999).

 4. “Uniwersytety – kolebką ducha w nauczaniu Jana Pawła II”, Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988), t. 1, Warszawa 1999”, (wprowadzenie, przewodniczenie), Aula Sekretariatu Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 5. “Formacja duchowa nauczycieli akademickich w świetle nauki Jana Pawła II”, oraz wprowadzenie do tematu; Promocja książki “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988)”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, (02.06.1999).

 6. “Duchowe odrodzenie Polaków po upadku komunizmu”, Kongres Polonii Amerykańskiej Kalifornii Południowej, Yorba Linda (USA) (17.07.1999).

 7. Wprowadzenie i dwugłos “Świecki Instytut Kapłański “Prado” i charyzmat jego założyciela bł. Ks. Antonie Chevriera”, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

 8. “Teologiczne elementy mistyki Anioła Ślązaka”, Konferencja naukowa “Mistyka Śląska”, Instytut Mikołowski, Mikołów (17.11.2000).

 9. “Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II”, (referat promocji książki ks. A. Słomkowskiego), Sympozjum “Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982), Odnowiciel KUL i teolog duchowości - w stulecie urodzin”, KUL, Lublin (05.12.2000).

 10. “Miłosierdzie Boże według św. Tomasza i św. Faustyny”, Akademia ku czci św. Tomasza, Wyższe Seminarium Duchowne, Płock (27.01.2001).

 11. Konferencja międzynarodowa. Tarptautine Mossline Konferencija, Skirta Pal. Jurgio Matulaicio Mirties 75-osiomas ir śv. Franciskaus Alezo Vyskupystes 400-osioms Metinems Pamineti; ref. “Didziu sventuju Pranciskaus Salezo Ir Jurgio Matulaicio didybe,” Wilno (25.04.2002); Pasaulieciu Elias i sventuma pagal Prancisku Saleza ir Jurgi Matulaiti”, Kowno (26.04.2002); “Pal. Jurgis Matulaitis – didis Dieve musu laikami”, Mariampol (27.04.2002); Wilno-Kowno-Mariampol, Litwa (25-17.04.2002).

 12. “Świętość dla wszystkich: św. Franciszek Salezy i bł. Jerzy Matulewicz”, Konferencja międzynarodowa, Kowno, Litwa (25-28.01.2002).

 13. “Duchowość bł. Matki Teresy”, Sympozjum międzynarodowe “Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, UKSW, Warszawa (14.10.2003).

 14. Otwarcie konferencji, Konferencja z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II: “Społeczne nauczanie Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (18.10.2003).

 15. “Teologia ubóstwa w świetle bł. Teresy z Kalkuty”, Sympozjum “Duch służby i ubóstwa w Kościele – niezrealizowane pragnienie Chrystusa?”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne, Poznań (20.04.2004).

 16. “Modlitwa szkołą nadziei według encykliki “Spe salvi” Benedykta XVI”, Sympozjum: “Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei”, org. Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa (05.04.2008).

 17. “Czy można mówić o duchowości Caritas?”, Sympozjum międzynarodowe “Nic nie zastąpi miłości”, org. Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

 18. “Duchowe wątki nauczania Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski”, Konferencja naukowa “Duchowość chrześcijanina”, Sekcja Teologii Duchowości, Warszawa, UKSW (21.11.2008).

 19. “Wiara w życiu duchowym według św. Jana od Krzyża”, Sympozjum międzyuczelniane “Wiara i rozum człowieka XXI wieku”, Akademia im. Jana Długosza, Instytut Teologiczny, Studium Duchowości Europejskiej UKSW, Częstochowa, (25.10.2008)

 20. “Cierpienie w ujęciu św. Jana Pawła II”, Konferencja wydziałowa, Sekcja Teologii Duchowości: “Duchowe bogactwo cierpienia”. UKSW, (09.11.2009).

 21. “Duchowe zadania ludzi młodych w świetle nauczania Jana Pawła II”, “Jestem tylko wędrowcem…”. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP 2”, II Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, panel, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, z udziałem prelegentów: Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Wydział Teologiczny UAM, ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Patronat honorowy: ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Warszawa UKSW (25.11.2009).

 22. “Państwo w koncepcji Jana Pawła II”, Konferencja naukowa: “Po co nam państwo? – Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Elbląg (25.03.2010).

 23. “Duchowość św. o. Damiana”, Konferencja międzynarodowa: “Św. Damian z ks. Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia; ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcerek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW, (28.04.2010).

 24. Prowadzenie panelu dyskusyjnego “Tożsamość i misja ludzi nauki w ramach Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II” (głos w dyskusji), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (20.05.2011).

 25. “Od modlitwy do czynu. Duchowość kontemplacyjno-czynna bł. Jakuba Alberionego”, prowadzenie sesji III: Ogólnopolskie sympozjum: “Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem ks. abp. Celestino Migliorego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości i Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia 11 (26.11.2011).

 26. Prowadzenie Sesji II: Seminarium o społecznym nauczaniu Jana Pawła II do menedżerów, Konferencja: Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy (Young Managers Ethicality Researchers YMER 2011), Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 27. “Duchowość ekologiczna w świetle duchowości św. Franciszka z Asyżu”, “Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości humanizmu”, V Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, Warszawa UKSW (28.11.2012).

 28. “Etyka biznesu według Jana Pawła II”, “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER + BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2013).

 29. Powitanie i wprowadzenie, “Duchowość Europy w epoce globalizacji”, Konferencja naukowa, wydziałowa, UKSW (13.11.2013).

 30. “Duchowość nauczyciela w świetle nauczania Jana Pawła II”, głos w dyskusji, Konferencja międzynarodowa “Profesjonalny nauczyciel”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (21.02.2014).

 31. “Świętość człowieka według Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, interdyscyplinarna, “Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (28-29.03.2014).

 32. Głos w dyskusji: “Etyczne zaniedbanie polskiej wsi”, Konferencja międzynarodowa: “Finansowanie i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie UE 2014-2020”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża (05.04.2014).

 33. Głos w dyskusji: “Prawda fundamentem ładu społecznego – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, IX Międzyuczelniana konferencja naukowa “W roku kanonizacji św. Jana Pawła II”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Wyższe Seminarium Duchowne, Elbląg (19.05.2014).

 34. “Wartości duchowe w działalności biznesmena”, IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ etyki na biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).

 35. “Świętość człowieka nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska: “Duchowość świętego Jana Pawła II”, Instytut Duchowości, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, współorganizacja: Instytut Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

 36. “Duchowość wynagrodzenia według s. Hilarii Główczyńskiej”, “Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Otwarcie konferencji naukowej, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza; Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW; Studium Duchowości Europejskiej; Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa; Papieski Uniwersytet “Antonianum”, Rzym; UKSW (22.10.2014).