REDAKTOR MERYTORYCZNY

 1. Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, Tom I (1978-1988), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 1, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999.

 2. Uniwersytety w Nauczaniu Jana Pawła II, Tom II (1989-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 2, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 3. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.

 4. A. Biela, Prawda – Dobro – Skuteczność programem odrodzenia człowieka. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2008/2009 w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 5, Warszawa 2008.

 5. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.

 6. Jan Paweł II o nauce (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 6, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 7. Jan Paweł II do polskich uczonych, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 7, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 8. J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009.

 9. J. Neumann, Bogdan Jański i jego dzieło, seria: Jański – ku przyszłości 3, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, 2010 Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 10. Ku zmartwychwstaniu narodu… Wykłady inauguracyjne 2010/2011, red. W. Gałązka, Z. Prusiński, S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 5, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok Jańskiego, Warszawa 2010.

 11. F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2010.

 12. Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, opr. J. Grabowski, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 8, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011.

 13. Jan Paweł II do menedżerów, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2011; tenże, Pope John Paul II to managers, The Bogdan Jański Academy in Poland, red. J. Bałamut, J. Donarski, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 9, Warsaw, the 1st May 2011 ( również wersja elektroniczna).

 14. Odpowiedzialność ludzi nauki…, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 10, red. W. Gałązka, S. Urbański, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Rok ewangelizacji ludzi nauki w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, Warszawa 2011.

 15. Jan Paweł II do polityków (1978-2005), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 11, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2011.

 16. Pope John Paul II to lecturers, students, young managers ethicality researchers – YMER. Man, ethics, economics. Research findings, red. W. Gałązka, S. Urbański, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 12, Wyd. The Bogdan Janski Academy in Poland, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2012.

 17. Odpowiedzialność polityków za…, Wykłady inauguracyjne 2012/2013 Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 13, Warszawa 2012.

 18. Pope John Paul II to lectures, students, Young Managers Ethicality Researchers – YMER. Second volume on Social Development Responsibility Human Work. YMER research, inspirations, red. W. Gałązka, S. Urbański, The Bogdan Janski Academy in Poland. Institute for Innovations and Economic Development. Center for Research, Development of New Culture of Work, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warsaw 2014.

 19. Jan Paweł II do lektorów, studentów, młodych menedżerów badaczy etyczności – YMER. Tom drugi, Społeczny rozwój i odpowiedzialność, praca ludzka. YMER – badania i inspiracje, red. W. Gałązka, S. Urbański, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 15, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Warszawa 2014.

 20. Jan Paweł II do pracowników (red.), seria: Edukacja w nauczaniu Kościoła 17, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014.

Od 2016 roku ks. S. Urbański współpracuje z „Centrum Resurrectionis” w Krakowie, wygłaszając referaty, publikując artykuły w serii: Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Publikacje i wystąpienia naukowe są umieszczene w bibliografii głównej. 15 marca 2019 roku w Krakowie otrzymał „Nagrodę Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa „Resurrectio et Vita” za odkrycie polskiej szkoły duchowości zmartwychwstańczej, ponad 30 –letni dorobek naukowy i działalność propagującą duchowość szkoły zmartwychwstańczej, wytrwałe wspieranie i inspirowanie nas, zmartwychwstańców, w pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa”.