PRACE MAGISTERSKIE Z EUROPEJSKIEJ DUCHOWOŚCI

Wydział Teologiczny UKSW

 1. L. B. Konwerska, Duchowość Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Warszawa 1989.

 2. J. Radoń, Macierzyństwo duchowe na przykładzie życia sługi Bożej Zelli Martin - Matki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1991.

 3. A. Oberstar (Słowenia), Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie dzieła “Na noge w sveti boi” abpa Antona Bonaventura Jegliča, Warszawa 1993.

 4. W. Bacewicz (Białoruś), Oczekiwanie adwentowe czasem duchowej przemiany chrześcijanina na podstawie tekstów euchologicznych Mszału Rzymskiego Pawła VI, Warszawa 1994.

 5. W. Jakowczyk, Doskonałość życia chrześcijańskiego na podstawie pism świętego Franciszka Salezego, Warszawa 1994.

 6. J. Gabrych (Białoruś), Radość w duchowości salezjańskiej według Konstytucji Towarzystwa świętego Franciszka Salezego z 1984 roku, Warszawa 1995.

 7. A. Obuchowski (Białoruś), Metanoia chrześcijańska według tekstów liturgicznych niedziel Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1995.

 8. J. Suchanek, Uświęcająca rola Ducha Świętego w życiu wewnętrznym chrześcijanina według nauki św. Jana od Krzyża, Warszawa 1995.

 9. B. Dziourach (Ukraina), Dziewictwo na podstawie pism O. R. Bachtałowskiego CSsR, Warszawa 1996.

 10. M. M. Jagiełło, Modlitwa w nauczaniu brata Rogera, Warszawa 1996.

 11. S. Koronkiewicz, Powołanie kapłańskie według świętego Jana Bosko, Warszawa 1997.

 12. C. Gorczyca, Duchowość Karola de Foucauld na podstawie opracowań hagiograficznych w języku polskim, Warszawa 1997.

 13. J. Brzozowska, Jezus Chrystus przedmiotem mistycznych doświadczeń Marii Valtorty, Warszawa 1997.

 14. K. Świerszcz, Asceza na drodze do świętości w nauce Tomasza Mertona, Warszawa 1998.

 15. A. M. Pieślak, Życie mistyczne świętej Małgorzaty Marii Alacoque na podstawie Pamiętnika duchowego, Warszawa 1999.

 16. E. Matulewicz, Modlitwa według pism polskich i Dziennika duchowego błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999.

 17. M. Frąckowiak, Zjednoczenie z Bogiem według H. Suzo, Warszawa 1999.

 18. K. Ostenda, Rola cnoty miłości w życiu duchowym chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski, Warszawa 2000.

 19. A. Owczarczyk, Zagadnienie kontemplacji w “Kazaniach” i “Traktatach” Mistrza Eckharta, Warszawa 2000.

 20. A. M. Bosiacka, Asceza jako początek drogi do doskonałości chrześcijańskiej w kazaniach i homiliach świętego Bazylego Wielkiego, Warszawa 2000.

 21. A. Wolski, Modlitwa kontemplacyjna w “Kazaniach” Jana Taulera, Warszawa 2001.

 22. L. Zająkała, Eucharystia jako dowód miłości Jezusa Chrystusa w ujęciu świętego Alfonsa Liguori, Warszawa 2001.

 23. G. Bunkowska, Duchowy sens cierpienia w życiu i w nauce błogosławionego ojca Pio, Warszawa 2001.

 24. M. Chrobak, Realizacja powołania życiowego przez kobietę według Edyty Stein, Warszawa 2002.

 25. J. Domańska, Powołanie do świętości według nauczania pielgrzymkowego do Polski Jana Pawła II, Warszawa 2002.

 26. D. Zabawa, Rachunek sumienia św. Ignacego Loyoli pomocą w rozeznaniu woli Bożej, Warszawa 2002.

 27. M. Szwaj, Kobieta konsekrowana jako kierownik duchowy według nauki św. Teresy od Jezusa, Warszawa 2002.

 28. J. Bator, Ekumeniczny wymiar duchowości wspólnoty monastycznej z Camaldoli, Warszawa 2003.

 29. S. A. Olech, Życie i duchowość błogosławionego Tymoteusza Gaccardo (1886-1948), Warszawa 2003.

 30. J. Olczyk, Duchowość Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur na podstawie kapituł posoborowych, Warszawa 2004.

 31. A. Borucka OP, Wolność dzieci Bożych w życiu konsekrowanym w świetle adhortacji “Vita consecrata” Jana Pawła II, Warszawa 2004.

 32. M. Sielanko, Wpływ rodziców na życie duchowe dzieci na podstawie “Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus i “Autobiografii” św. Teresy Benedykty od Krzyża, Warszawa 2005.

 33. P. Kozieł, Modlitwa w pismach C. S. Lewis’a, Warszawa 2005.

 34. L. Wianowski, Doskonałość mnicha w pismach św. Doroteusza z Gazy, Warszawa 2006.

 35. M. Siółko, Ascetyczno – mistyczny rozwój życia duchowego według św. Jana od Krzyża, Warszawa 2008.

 36. P. Zwierzyński, Życie religijno-duchowe w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, Warszawa 2009 (Białoruś).

 37. J. Sareło, Życie religijno-duchowe w parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Różance w latach 1939-2007, Warszawa 2009 (Białoruś).

 38. A. Warnicki, Specyfika działalności duszpasterskiej z osobami skłonnymi do depresji, Iwano-Frankowsk 2008, Warszawa 2009 (Ukraina).

 39. J. S. Gruszkiewicz, Duchowość laikatu według nauczania kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2010.

 40. S. Vasyliv, Cechy duszpasterstwa parafialnego w diecezji iwano-frankowskiej teraz i w perspektywie na przyszłość, Warszawa 2010 (Ukraina).

Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa

 1. R. Czajkowska, Eucharystia w życiu i działalności księdza Jakuba Alberione Założyciela Rodziny Paulińskiej, Częstochowa 1988.

 2. W. Przybyło, Odosobnienie w ujęciu Mistrza Eckharta, Częstochowa 1990.

 3. E. Czakiert, Ideał życia mniszego na podstawie pism św. Doroteusza z Gazy, Częstochowa 1991.

 4. B. Redzik, Duchowość zakonna w świetle Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr “Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Częstochowa 1995.

 5. H. Radziejewska, Ideał życia konsekrowanego według Konstytucji SS. Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Częstochowa 1996.

 6. M. Borawska, Życie zakonne według Konstytucji Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Częstochowa 1998.

 7. T. Flis, Duchowość życia konsekrowanego w świetle adhortacji Jana Pawła II “Vita Consecrata”, Częstochowa 1999.

 8. T. Panas SSP, Ideał św. Pawła w życiu i działalności bł. Jakuba Alberione, Częstochowa 2006.

 9. M. Szleszyńska, Duchowość Zgromadzenia Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w świetle dokumentów zakonnych, Częstochowa 2010.

 10. K. Suwała, Duchowość Zgromadzenia Misjonarek św. A. J. M. Clareta na podstawie pism Założycielki M. Leonii Milito i dokumentów Zgromadzenia, Częstochowa 2010.

 11. B. Markowska, Doskonałość chrześcijanina w kazaniach św. Jana Marii Vianneya, Częstochowa 2011.

 12. M. Kendrzycka, Ewangeliczna rada posłuszeństwa w pismach ojca Winfrieda Wermtera, Częstochowa 2014.

 13. M. Rusznak, Rada Ewangeliczna czystości w pismach ojca Winfrieda Wermitera, Częstochowa 2023

Wydział Teologiczny KUL

 1. F. Pluszczak, Modlitwa na podstawie pism założycielek Sióstr św. Elżbiety, Lublin 1983.

 2. B. Socha, Zjednoczenie mistyczne według Jana Taulera, Lublin 1998.