PRACE KSIĄŻKOWE Z EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ
MISTYKI PRZEŻYCIOWEJ

  1. S. Urbański, J. Zielonka, Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, seria: Mistyka chrześcijańska 125, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa – Warszawa – Mechernich 2013.

  2. S. Urbański, J. Zielonka, Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fűr die Kirche, Patris Verlag 2013.

  3. S. Urbański, J. Zielonka, Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), seria: Mistyka chrześcijańska 139, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, Częstochowa – Warszawa – Mechernich 2014 (tłumaczona na j. niemiecki).

  4. S. Urbański, Mistyka przeżyciowa kobiet, seria: Mistyka polska 143, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.