PRACE DOKTORSKIE Z EUROPEJSKIEJ DUCHOWOŚCI

 1. J. Szamocki, Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim “Misjonarzy Królewskości Chrystusa” na podstawie pism Gabriela Marcola (1971-1991), Warszawa 1995.

 2. K. Dyrek, Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych Kościoła i literatury teologicznej (1967-1997), Warszawa 1998.

 3. J. Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Warszawa 1998.

 4. P. Piasecki, Zjednoczenie mistyczne według R. Garrigou-Lagrange’a, Warszawa 1999.

 5. A. Pelc, Konsekracja w zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1999.

 6. A. Baran, Formacja permanentna w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów po Soborze Watykańskim II w świetle oficjalnych dokumentów zakonu, Warszawa 1999.

 7. T. Kotlewski, Droga życia mistycznego chrześcijanina w pismach św. Ignacego Loyoli, Warszawa 2000.

 8. B. Dziourach (Ukraina), Życie duchowe mnicha na podstawie pism św. Teodora Studyty, Warszawa 2000.

 9. B. Czerwiński, Droga doskonałości chrześcijańskiej na podstawie pism św. Cypriana biskupa Kartaginy, Warszawa 2001.

 10. W. Brodziak, Trynitarny wymiar życia duchowego w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1996), Warszawa 2002.

 11. E. Matulewicz, Zjednoczenie mistyczne według bł. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2002.

 12. Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Palottiego, Warszawa 2003.

 13. A. Oberster, Świętość chrześcijanina w nauczaniu abp Antoniego Bonawentury Jeglica, Warszawa 2003.

 14. L. Kowalewski, Mistyczne zjednoczenie według Jana Ruysbroecka, Warszawa 2003.

 15. M. Walkusz, Życie wspólnotowe według nauczania Sługi Bożego Franciszka Liebermanna, Warszawa 2004.

 16. R. Czajkowska, Duchowość zakonna Uczennicy Boskiego Mistrza w pismach księdza Jakuba Alberione, Założyciela Rodziny Paulińskiej, Warszawa 2005.

 17. H. Krowicki, Duchowość Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Studium teologiczne na podstawie pism Założycieli o. Marii Józefa Coudrin (1768-1837) i Matki Henryki Aymer (1767-1834) oraz dwóch pierwszych generałów: o. Rafaela Bonamie (1837-1853) i o. Euthyme Rouchouze (1853-1869), Warszawa 2005.

 18. W. Przybyło, Duchowość zakonna Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w świetle pism Założycielki św. Marii de Mattias i dokumentów zgromadzenia, Warszawa 2005.

 19. V. Hartankowa, Duchovny żivot krestanov na Slovensku w rokoch 1918-1948 podle vybranych teológov, Bratysława 2006.

 20. A. Siudak, Duchowość zakonna Franciszkanek Misjonarek Maryi na podstawie pism bł. Heleny de Chapption (Marii do Męki Pańskiej), Warszawa 2007.

 21. J. Zielonka, Duchowość Zakonu “Communio in Christo” w świetle życia pism mistycznych Założycielki Teresy Linssen (1927-1994), Warszawa 2009.

 22. S. Poleszak SCJ, Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), Warszawa 2010.

 23. R. Tomaszewski, Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, Warszawa 2010.

 24. W. Bukowski, Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa lwowskiego (1991-1008), Warszawa 2011.

 25. S. Sznurkowski, Duchowość Instytutu “Świętej Rodziny” w pismach ks. Stefano Lamery SSB (1912-1997), Warszawa 2012.

 26. O. Sannikowa, Duchowość Krwi Jezusa w piśmiennictwie o. Winfrieda M. Wermtera (z powodu niesłusznego zablokowania przez członka Rady Wydziału obrona odbyła się na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie) (08.10.2014).