POWOŁANIE NOWEJ SERII WYDAWNICZEJ
“DUCHOWOŚĆ EUROPY"

Ks. S. Urbański na UKSW powołał nową serię wydawniczą: “Duchowość Europy", w której ukazały się 3 pozycje książkowe:

1. S. Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane, Warszawa 2015.
2. Polska myśl duchowa, red. W. Gałązka, W. Grzeszczuk, Warszawa 2015.
3. S. Urbański, Polska szkoła duchowości. Szkoła zmartwychwstańcza, Warszawa 2015.