KONFERENCJE NAUKOWE O EUROPEJSKIEJ DUCHOWOŚCI
W SZERSZYM ZAKRESIE

 1. “System wychowawczy św. Jana Bosko – szkołą dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli w stulecie przybycia salezjanów do Polski”, Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.01.1998).

 2. “Kasy chorych - korzyści dla pacjenta, korzyści dla służby zdrowia, korzyści dla zdrowych, przybliżające aktualną sytuację społeczną w środowisku lokalnym”, Sejmowa Komisja Zdrowia, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (12.02.1998).

 3. “Bon Edukacyjny – skuteczną drogą reformy szkoły”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Warszawskiej, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (26.02.1998).

 4. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa (19.05.1999).

 5. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula Collegium Novum UJ w Krakowie (02.06.1999).

 6. “Wychowawcza rola uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II”, Aula WSZiP im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (22.11.1999).

 7. “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.03.2000).

 8. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 9. “Psychologia a duchowość”, wykład prof. Davida Haya z Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), Instytut Badań Naukowych WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (29.04.2000).

 10. Sesja panelowa “Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (04.05.2000).

 11. “Terroryzm a prawda”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (22.11.2001).

 12. “Globalizacja a wartości chrześcijańskie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (24.03.2002).

 13. “Szkoła katolicka w służbie nauki i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (18.10.2003).

 14. “Antropologiczne implikacje w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (08.03.2004).

 15. “Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii” z okazji “Tygodnia Szkół im. Bogdana Jańskiego”, Warszawa (06.05.2004).

 16. “Państwo wobec wyzwań współczesności”, współorganizator: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (13.05.2004).

 17. “Prawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (07.04.2005).

 18. “Patriotyczne aspekty wychowania a służba narodowi - Bóg, Honor, Ojczyzna – Wychowanie ku obywatelskiej mądrości”, Warszawa (20.05.2005).

 19. “Lokalny i środowiskowy wymiar patriotyzmu”, Sekcja Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (07.06.2005).

 20. Sympozjum obchodów rocznicy powstania Bractwa Służby Narodowej: “Polska praworządna w odpowiedzialnym biznesie”, Warszawa (10.06.2005).

 21. “Bogdan Jański niestrudzony apostoł Wielkiej Emigracji” - z okazji 170 rocznicy “Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (13.06.2005).

 22. “Rocznica powstania Bractwa Służby Narodowej”, Warszawa (14.06.2005).

 23. “Bogdan Jański wzorem na czasy współczesne w służbie wartościom społeczno-narodowym”, Siedziba Urzędu Miejskiego, Pułtusk (19.02.2006).

 24. “Ku rzeczom nowym zmieniającej się rzeczywistości”, Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Elbląg (30.03.2006).

 25. “Patroni naszych Szkół – próba odczytania dziedzictwa”, temat: “Chrześcijańska transformacja narodu według Bogdana Jańskiego”, Konferencja Chełmsko-Ukraińska, Wydział Zamiejscowy, Chełm - współudział (27.04.2006).

 26. Dysputy wiosenne o Jańskim: “Chrześcijańska wizja narodu w ujęciu Bogdana Jańskiego”, Warszawa (13.05.2006).

 27. “Patroni diecezji elbląskiej w lokalnej świadomości i tożsamości regionu – wymiar religijno-patriotyczny”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Elbląg (17.05.2006).

 28. “Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw”, temat: “Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa”, współudział: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (05.06.2006).

 29. “Bogdan Jański: obecność w historii i aktualność we współczesności”, współorg., Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstańców, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Centrum “Resurrectionis”, Kraków, (19.04.2007), promocja książki: Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego. Służba Narodowa, red. S. Urbański, seria: Jański – ku przyszłości 2, Warszawa 2007.

 30. “Miejsce wspólnoty narodowej w “Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (09.06.2007).

 31. “Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”, współudział: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Instytut Jana Pawła II w Warszawie; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (09.06.2007).

 32. “Etos konkurencyjności przedsiębiorstw”, współudział: Studium Duchowości Europejskiej, Warszawa (22.06.2007).

 33. “Wspólnota narodowa - wspólnotą wartości wobec współczesnych wyzwań”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (11.05.2007), (20.09.2007).

 34. “Współczesne wyzwania a koncepcja wspólnoty według Bogdana Jańskiego”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (17.11.2007).

 35. V Tydzień Papieski “Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają”, współorg. Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Zamiejscowy Wydział, Chełm (13-19.04.2008).

 36. “Obraz rodziny u progu XXI wieku. Stan aktualny i potrzeba wsparcia”, współorg., Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa (10.05.2008).

 37. II Konferencja “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne”. Wyniki badań, wręczenie dyplomów “Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”; jak osiągnąć “Biały Certyfikat ?”, (13.05.2008).

 38. “Między wiedzą a mądrością”, współorg., Studium Duchowości Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Konferencja ogólnopolska, Warszawa (31.05.2008).

 39. “Nauka w służbie człowieka i narodu”, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Konferencja ogólnopolska pod patronatem księdza arcybiskupa dr Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego; prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra, przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; J. Zdaniewicza, prezesa Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych. Wystąpienia: ks. kard. K. Nycz, prof. W. Kornik, rektor Politechniki Warszawskiej, ks. M. Piwko, założyciel Szkół Jańskiego. Referaty wygłosili: prof. K. Wiatr, Nauka i społeczeństwo informacyjne a nauczanie Jana Pawła II; prof. J. Kawecki, Polska na wirażu dziejów. Kondycja szkolnictwa wyższego; prof. A. Biela, Ludzie nauki na rzecz państwa i narodu. Promocja książek z serii: Edukacja w nauczaniu w Kościoła 5 i 6, IV tomu “Jan Paweł II o nauce”, Warszawa 2009, i V tomu “Jan Paweł II do polskich uczonych”, Warszawa 2009, Wystąpił: Chór kameralny “Clamaverunt Justi” Uniwersytetu Muzycznego im. F Chopina pod dyr. ks. K. Szymonika, prorektora; Chór akademicki Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego pod dyr. S. D. Nowak. Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (21.04.2009).

 40. “Koncepcja społeczno-polityczna Bogdana Jańskiego w perspektywie wyzwań współczesnych”, Konferencja ogólnopolska z racji obchodzenia Roku Jańskiego 2010, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej; Mała Aula Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, (12.05.2010).

 41. “Jan Paweł II do menedżerów” piąta ogólnopolska konferencja w serii: “Konkurencyjna produktywność poprzez działania proetyczne” pt. “ Wpływ stosowania społecznego Jana Pawła II w osiąganiu wysokiej jakości etyczności pracy i efektów według normy etyczności pracy EK 1000, w dialogu z ISO 26000”, prowadzenie Sesji 1 pt. “Stosowanie 53 zasad etycznej pracy, opartych na fragmentach tekstu społecznego nauczania Jana Pawła II i wpływ na etyczność pracy i społeczną odpowiedzialność” i Sesja 3 pt. “Etyczność pracy – dobre przykłady firm stosujących skutecznie nauczanie społeczne Jana Pawła II i zastosowanie w badaniach dyplomowych”, Warszawa (13.05.2011).

 42. Panel dyskusyjny “Tożsamość i misja ludzi nauki” w ramach “Roku ewangelizacji ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa (20.05.2011).

 43. “Konkurencyjna produktywność i wyższe społeczne korzyści poprzez etyczność pracy”, Pierwsza konferencja ogólnopolska YMER 2011, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (21-22.10.2011).

 44. “Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II”, Konferencja nauka z cyklu “2012 – Rok Odpowiedzialności Politycznej”, Urząd Miasta Kraków (16.03.2012).

 45. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Łomża (26-28.09.2012).

 46. “Badania dla potwierdzenia pozytywnego wpływu etyki na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Druga konferencja ogólnopolska YMER 2012, Project: Young Managers Ethicality Researchers YMER worldwide network, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (19.10.2012).

 47. Panel dyskusyjny “Odpowiedzialność polityków za…”, w ramach “Roku odpowiedzialności politycznej w nauczaniu Jana Pawła II”, Warszawa ( 8. 12. 2012).

 48. “Ku nowej kulturze pracy w organizacjach. Wyniki badań YMER wpływu etyki na biznes”, Trzecia konferencja YMER+BiN 2013 z cyklu: Wpływ etyki na biznes, włączając społeczną etykę Jana Pawła II, współpraca: Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (10.05.2013).

 49. “Misja uniwersytetów i szkół wyższych wobec nowych wyzwań”, Konferencja międzynarodowa, współorganizacja: Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Teatr Muzyczny “Roma”, Warszawa (18.10.2013).

 50. “Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego”, Konferencja międzynarodowa, udział m. in: Uniwersytet Europejski Viadrina, Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny, ul. Stanisława Staszica 1, Elbląg (07-08.11.2013).

 51. IV Konferencja YMER+BiN 2014. “Wpływ etyki na biznes – wyniki badań YMER. Kryteria społecznie odpowiedzialnego rozwoju wsparciem ISO 26000, włączając społeczną etykę Jana Pawła II”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Warszawa (06.06.2014).