KONFERENCJE NAUKOWE ZORGANIZOWANE
NA UKSW, WARSZAWA

 1. Sesja naukowa “Kryzys cywilizacji a cywilizacja miłosierdzia głoszona przez bł. Faustynę nadzieją Europy”, Konferencja ogólnopolska, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (12.04.2000).

 2. “Świecki Instytut Kapłański “Prado” i charyzmat jego założyciela bł. ks. Antonie Chevriera”, Studium Duchowości Europejskiej, Centrum Kultury “Civitas Christiana”, Warszawa (29.05.2000).

 3. “Duchowość współczesna Kościoła”, 185 rocznica Wydziału Teologicznego, UKSW (16.05.2002).

 4. Sesja panelowa: “Szukając ducha europejskiego”, Studium Duchowości Europejskiej, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Klub “Civitas Christiana”, Elbląg (24.10.2001).

 5. “Miłości pragnę nie krwawej ofiary”, sympozjum poświęcone bł. J. Matulewiczowi z racji 100 rocznicy doktoratu, w 75 rocznicę śmierci i 15 rocznicy beatyfikacji, UKSW (23.10.2002).

 6. “Wokół koncepcji globalizacji”. I Jesienne Spotkanie Teologiczne, UKSW (04.11.2002).

 7. Sympozjum międzynarodowe “Życie i duchowość m. Teresy z Kalkuty”, Ambasada Albanii, Uniwersytet z Tirany, UKSW (14.10.2003).

 8. “Duchowość chrześcijańska w świetle globalizacji i ekologii”, Konferencja ogólnopolska, UKSW (29.10.2003).

 9. Sympozjum “New Age – zagadnienie i implikacje”, współorganizator: Studium Duchowości Europejskiej, UKSW (01.06.2004).

 10. Sesja naukowa “Koronacja Obrazu Matki Bożej Kongregackiej w Bazylice Katedralnej w Grodnie”, współorganizator: Studium Duchowości Europejskiej, Wyższe Seminarium Duchowne, Grodno, Białoruś (24.05.2005).

 11. “Twórcza wierność”, Konferencja naukowa wokół nauczania papieża Benedykta XVI podczas wizyty w Polsce 25-28.05.2006, UKSW (18.04.2007).

 12. Międzynarodowe sympozjum naukowe “Nic nie zastąpi miłości”, poświęcone duchowości Caritas, Sekcja Teologii Duchowości, Caritas Polska, UKSW (04.10.2008).

 13. “Św. Damian z Molokai – człowiek, który zmienił świat”, Konferencja międzynarodowa, Sekcja Teologii Duchowości, współudział: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; patronat honorowy: ks. abp J. Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ambasada Belgii w Polsce przy wsparciu Rządu Flandrii; prelegenci: ks. S. Urbański UKSW, przedstawiciele Zgromadzenia, ks. abp Z. Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; ks. bp G. Balcarek, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski; p. K. Haverbeke, przedstawiciel Rządu Flamandzkiego; o. J. Vandekerkhove, przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia; R. Warzecha, lekarz szpitala w Honolulu, UKSW (28.04.2010).

 14. “Tam wstępują pokolenia” (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej”, III Konferencja ogólnopolska, interdyscyplinarna, Sekcja Teologii Duchowości, Fundacja AMF “Nasza Droga”, UKSW (24.11.2010).

 15. “Apostolstwo paulińskie. Źródła, wyzwania, perspektywy”, Sympozjum ogólnopolskie w 40. rocznicę narodzin dla nieba bł. Jakuba Alberionego Założyciela Rodziny Świętego Pawła, pod patronatem ks. abp. Celestino Migliorego, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości, Towarzystwo Świętego Pawła, Warszawa, ul. Żytnia (26.11.2011).

 16. “Forma Sororum. Święta Klara z Asyżu”, Sympozjum naukowe, ogólnopolskie, w Roku 800-lecia powstania Zakonu Świętej Klary, Patronat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, Sekcja Teologii Duchowości, Franciszkańskie Centra OFM-Warszawa, OFMConv. - Łódź Łagiewniki, OFMCap - Zakroczym, UKSW (16.05.2012).

 17. “Duchowość świętego Jana Pawła II”, Konferencja naukowa, ogólnopolska, Instytut Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, współorganizacja: Instytut Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków (12.06.2014).

 18. “Sympozjum o tajemnicy wynagradzania, czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie”, Katedra Teologii Życia Duchowego, UKSW; współorganizacja: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza; Centrum Duchowości “Honoratianum”, Zakroczym; Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym; Wydział Prawa Kanonicznego UKSW; Studium Duchowości Europejskiej; Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa; Prowincja warszawska Ojców Kapucynów, Warszawa; Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, UKSW (22.10.2014).